Majlis Al Shay

3.9
Opening Hours
6am - 3am, 4am - 5:30am, Sun-Sat
Phone
+97142851929, +971559720010
Address
Near Rashidiya Park, Street 49 C, Rashidiya, Dubai