Jones the Grocer - Khalidiya

4.1
Opening Hours
9am - 11pm, 8am - 11:30pm, Sun-Sat
Phone
+97126395883
Address
Ground Floor, Pearl Plaza Tower, Khalidiyah Street, Al Khalidiya, Abu Dhabi