Tasha

3.9
Opening Hours
7am - 1am, Sun-Sat
Phone
+97125550333
Address
Beside Shadi International Dental Center, Khalifa City, Abu Dhabi